Политика За Поверителност

 • Политика за Поверителност

   

  ТИЙМ ХОЛИДЕЙ ЕООД притежава този уебсайт. Съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на ЕС за защита на личните данни ТИЙМ ХОЛИДЕЙ ЕООД е администратор на лични данни. Събираме, съхраняваме и използваме същите от вашите регистрации в сайта. По силата на същите горепосочени актове Вие като физическо лице сте субект на лични данни, а ние сме администратор на Вашите лични данни, които обработваме.

   

  Данни за връзка с администратора, които можете да използвате:

  ТИЙМ ХОЛИДЕЙ ЕООД с ДДС BG101792133;

  седалище и адрес за контакти, гр. Банско, ул. Глазне 41

  тел. за връзка +359 887 844 944

   

  Нашият служител по защита на данните може да се свържете на имейл: office@molerite.com  ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

  При регистрация в сайта или по телефона, при участие в игри, организирани от нас, или при задаване на въпроси, ние може да получим от вас или да поискаме да ни предоставите определена информация за себе си.

  Тази информация може да включва:

  • Вашите имена – за да знаем кои сте;
  • имейл адрес – за да можем да ви изпратим съобщение за вашите печалби от нашите игри, да зададете въпроси или да подадете жалба и т.н. Можете да поискате повече да не получавате имейл съобщения от нас, като щракнете върху връзката Отписване в долната част на имейл съобщение, което сме Ви изпратили, или като ни изпратите своя имейл за тази цел.
  • адрес за контакт – за да можем да Ви изпратим спечелената награда от нашите игри;
  • мобилен или стационарен телефон – за да Ви се обадим във връзка с наградата;
  • ако сте регистрирали акаунт при нас (напр. чрез уеб страницата за регистрация на сайта: допълнителни данни като вашата дата на раждане, вашата парола и определени предпочитания, история на вашето участие в нашите игри. Ако свържете този ваш акаунт с вашия Facebook профил или друга социална медия: допълнителна информация за вашите контакти, приятели, харесвания и нехаресвания, ако решите да споделите такава информация с нас чрез настройките на вашия акаунт в социални медии.
  • информация, че ни „харесвате“ или „не харесвате“ и информация от ваши публикации, които правите на нашите страници в социалните мрежи;
  • техническа информация за вашето устройство, с което отваряте нашите уеб страници, IP адрес при посещение на нашите страници – за да можем да ви предоставим възможно най-доброто обслужване чрез нашите уеб страници;
  • „бисквитки“ – като повечето уебсайтове, които посещавате, ние също използваме „бисквитки“; повече информация за това можете да получите от нашата политика за „Бисквитки“;
  • Вашите гласови данни – когато се обадите на нашите телефони и разговорът се записва;
  • всяка друга информация, доброволно предоставена от вас.

  Ние използваме информацията за вашите лични данни, за да можем да ви предоставим качествени услуги.

  Когато обработваме Вашите лични данни за целите на доставянето на Вашите награди от игрите, за да гарантираме сигурността на нашите сайтове, както и за изпълнение на нашите законови задължения, тази обработка е задължителна за изпълнението на тези цели. Без тези данни не бихме могли да предоставим съответните услуги. Например, ако не ни предоставите вашите имена и адрес, няма да можем да направим доставка до дома на вашите награди. Ако събираме вашите данни за други цели, задължително ще поискаме вашето допълнително съгласие.
  НАЧИНИ, ПО КОИТО СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  Правни основания за събиране и обработка:

  • във връзка и за изпълнение на договор, който сключваме с Вас (включително в устна форма относно закупуване на нашите продукти);
  • да изпълняваме задълженията си, произтичащи от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.;
  • нашия законен интерес, освен когато вашите интереси или вашите основни права и свободи имат предимство пред него. Пример за наш легитимен интерес е подобряването на сигурността в нашите обекти (чрез видеонаблюдение), подобряването на качеството на услугата (чрез записване на разговори с клиенти), водене на кореспонденция с клиенти и трети страни във връзка с техните запитвания или с цел да им предложим нашите продукти;
  • Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи, например чрез регистрация на нашите уебсайтове или съгласие да запазим вашите данни, които сте ни предоставили по телефона (например, когато поръчвате доставки до дома на нашите продукти), или по отношение на използването на "бисквитки" ; Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като в този случай ние ще спрем по-нататъшната обработка на вашите данни, предмет на оттегленото съгласие.

   

  Цели, за които използваме вашите лични данни:

  • да ви доставим продукти, които предлагаме и които сте заявили или спечелили;
  • за да Ви предоставим информация относно предлаганите от нас продукти, включително маркетингови съобщения, чрез избраните от Вас канали за комуникация (телефон, SMS, имейл);
  • за да се свържем с вас, когато сте ни задали въпрос или сте поискали оферта за нашия продукт или сте запитали за допълнителна услуга, или за да ви уведомим за важни промени в нашите условия за ползване или вътрешни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
  • да извършваме дейността си в съответствие с приложимите счетоводни, данъчни и други закони, професионални норми и правила, включително като отговаряме на искания на компетентни държавни органи;
  • за подобряване на услугите, които ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим нашите операции (или да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на нашите услуги) и да подобрим дизайна и съдържанието на нашите уебсайтове и така, че да отговарят най-оптимално на вашите предпочитания и устройствата, които използвате;
  • във връзка с правни искове, както е посочено в раздела Колко дълго съхраняваме вашите лични данни и за целите, посочени другаде в това Известие.

  Периодично ще актуализираме горния примерен списък в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се законови изисквания. Ще ви уведомим в случай, че искаме или трябва да използваме вашите лични данни за цели и по начин, значително различни от това, за което сме ви информирали, и при необходимост ще поискаме вашето съгласие.  СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  При извършване на нашата дейност може да се наложи да споделим вашите лични данни с:

  • нашите професионални консултанти и одитори;
  • лица, които по силата на нормативен акт имат правомощието да изискват предоставяне на информация, включително лични данни, като - съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществения ред;
  • наши доставчици или бизнес партньори, с помощта на които ви предоставяме нашите услуги (включително компании, които по възлагане поддържат нашите уебсайтове, хардуер и софтуер, рекламни агенции, пощенски оператори);

  Също така, имайте предвид, че нашите уеб страници може да съдържат връзки към други подобни страници, които не са собственост и не се управляват от нас. Ние не можем да контролираме и не носим отговорност за практиките за обработка на лични данни или съдържанието на тези други страници. Силно препоръчваме да се запознаете с правилата за поверителност и информацията на всеки уебсайт, който събира лични данни. Тази Политика се отнася само за личната информация, която ТИЙМ ХОЛИДЕЙ ЕООД събира за Вас чрез своите уеб страници или по друг начин.

  Във всички случаи ние сключваме писмени договори с фирмите, с които работим, изисквайки от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на вашата лична информация. Ние ще прехвърлим на тези наши контрагенти само информацията, която им е необходима, за да ни предоставят договорените услуги, без да им позволяваме да използват вашата информация за свои собствени цели. Ние няма да предоставяме вашите лични данни на трети страни, за да ви изпращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако не сте дали необходимото съгласие за това. Ако получите непоискани търговски съобщения от компаниите, с които работим, моля, уведомете ни чрез контактната форма на сайта.  ТРАНСФЕР НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

  Можем да прехвърляме и съхраняваме вашите лични данни в други държави-членки на Европейското икономическо пространство. На територията на тези държави е осигурено адекватно ниво на защита на личните данни, съгласно стандартите на Регламента.  СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  Имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме вашите лични данни. Основава се предимно на типа информация, която събираме, и целите, за които я събираме. По принцип ние съхраняваме вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани, и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичането на законово определен период (например за съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол – 6 години). Наш легитимен интерес е да запазим част от вашата лична информация до изтичане на давностния срок за предявяване на искове (5 години). Няма да изтрием или анонимизираме вашите лични данни, ако това е необходимо за висящо съдебно или административно производство или производство за разглеждане на жалбата ви пред нас.  ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  ТИЙМ ХОЛИДЕЙ ООД използва физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защити личните данни, които ни предоставят от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Например, ние шифроваме комуникации с помощта на SSL, шифроване информация при съхранение, имаме защитни стени, инструменти за контрол на достъпа, разделение на задълженията и др. Всички връзки сървър-клиент се осъществяват само чрез криптирана връзка с помощта на https протокола. Повече информация за SSL сертификата на www.molerite.com можете да получите по всяко време, като кликнете върху полето URL на вашия уеб браузър. Приели сме политики и процедури и сме назначили длъжностно лице по защита на данните. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до вашите лични данни, да използват подходящи мерки, за да гарантират защитата и поверителността на вашите лични данни. Но вие също носите отговорност за опазването на вашата парола и потребителско име, с които влизате в нашите уебсайтове. За съжаление, предаването на информация по интернет или по телефона може да не е напълно сигурно, въпреки мерките, които предприемаме. Ето защо, имайте предвид, че предаването на вашата лична информация през интернет или по телефона се извършва на ваш собствен риск.  ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  Във връзка с вашите лични данни вие имате определени права спрямо нас, които са ви предоставени от Регламента и друго приложимо законодателство. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само на определени основания за обработване на Вашите лични данни; Вашите други права подлежат на определени ограничения и изключения от закона. Ако не разбирате как обработваме вашите лични данни или имате някакви въпроси, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните, чиито данни за контакт са посочени в края на това Известие в раздела Как да се свържете с нас.

   

  Вие имате следните права:

  • Право на достъп до лични данни, свързани с Вас
  • Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни
  • Право да поискате коригиране на неточни лични данни, свързани с Вас
  • Правото да поискате изтриване на личните данни, свързани с вас („правото да бъдеш забравен“)
  • Право да поискате ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас
  • Право да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате повторно, като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)
  • Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или съда, в случай че вашите права са били нарушени или сте пострадали от неправомерно обработване на вашите лични данни.

  Когато обработването се основава на вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните ви данни по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването, основано на вашето съгласие, преди то да бъде оттеглено.  ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  Имате право да поискате:

  • информация дали се обработват отнасящи се до Вас данни, информация за целите на тази обработка, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които се разкриват данните.
  • съобщение в разбираема форма, съдържащо вашите лични данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник.

  Ако желаете, ние ще Ви предоставим достъп до личните данни, които се обработват, под формата на копие от тях. Копието ще бъде безплатно за вас. За допълнителни копия може да ви начислим разумна такса, за да покрием нашите административни разходи за изготвянето им. Ако сте изпратили искането по електронен път, ние, когато е възможно, ще ви предоставим информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте ни поискали друго.

  Ние извършваме автоматизирано вземане на решения за нашите клиенти в резултат на автоматизирана обработка на техните лични данни.

  Ако не обработваме вашите лични данни, ще ви уведомим. Ако откажем вашето искане за копие на данните, ще ви уведомим нашите причини за това.

  Упражняването на вашето право на достъп не трябва да засяга неблагоприятно правата или свободите на други, включително търговски тайни или интелектуална собственост, и по-специално защитата на авторските права на софтуера. В случай, че преценим, че има причина да очакваме подобно негативно въздействие, можем да ограничим част от информацията, която ще ви предоставим, за да не се случи такова.  ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ИЗПОЛЗВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  Вие имате право да:

  • възражения срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, ние ще спрем да обработваме вашите данни.
  • възражения срещу обработването на вашите лични данни за целите на директния маркетинг (т.е. когато ви правим оферти по телефон, имейл и поща по наша собствена инициатива).

  Ако сте възразили срещу обработването на вашите лични данни въз основа на наш легитимен интерес или легитимен интерес на трета страна (или профилиране, ако започнем да го правим и за което ще ви уведомим), можем да продължим обработката въпреки вашето възражение ако можем да докажем, че има правни основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси, права и свободи, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

  В случай, че свързаните с вас данни се използват за целите на директния маркетинг, имате право да възразите безплатно и по всяко време срещу обработването им за този вид маркетинг (което може да включва и профилиране, доколкото е свързано с за директен маркетинг) и ние ще спрем да ги обработваме.

  Ако не желаете да получавате информация и оферти от нас относно нашите продукти, моля, уведомете ни писмено на office@molerite.com или на посочения по-горе адрес, като посочите вашето име и адрес/или имейл адрес. Като алтернатива можете да се откажете от получаването на непоискани търговски съобщения, като щракнете върху връзката Отписване в долната част на всеки имейл.  ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  В случай, че обработваме непълни или грешни/грешни данни, имате право по всяко време да поискате:

  • да изтриете, коригирате или блокирате личните си данни, чиято обработка не отговаря на изискванията на закона.
  • да уведомите третите лица, на които са били разкрити Вашите лични данни, за всяко изтриване, коригиране или блокиране, освен в случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

  Ние разчитаме на точността на вашата лична информация, която ни предоставяте. Ако тази информация се промени, моля, уведомете ни за вашите актуализирани лични данни чрез формата за контакт на сайта.  ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  Можете да поискате вашите лични данни да бъдат изтрити, ако:

  • данните вече не са необходими за целите, за които сме ги събрали;
  • оттеглите съгласието си да обработваме Вашите лични данни (и няма друго законово основание да продължим да ги обработваме);
  • възразявате да обработваме вашите данни въз основа на наш легитимен интерес и ние не успяваме да обосновем нашите по-съществени законни причини за обработката; или
  • обработваме Вашите лични данни в нарушение на Регламента и приложимото законодателство;
  • ако сме длъжни да изтрием Вашите данни съгласно българското законодателство или правото на Европейския съюз.

  Може да откажем да изтрием Вашите данни, ако са ни необходими във връзка с правен иск, за изпълнение на наши законови задължения, както и в други случаи, предвидени в Регламента.  ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  Можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, ако:

  • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
  • обработването на данните е без правно основание, но вместо изтриването им, Вие желаете ограниченото им обработване;
  • Възразявате срещу обработката на вашите данни въз основа на наш законен интерес, докато ние отстояваме правото си;
  • вече не се нуждаем от тези данни (за определената цел), но вие се нуждаете от тях, за да установите, упражните или защитите вашите правни претенции.

  Когато обработката на вашите лични данни е била ограничена, ние все още можем да продължим обработката с вашето изрично съгласие или за установяване, упражняване или защита на правни искове или за защита на правата на друго физическо лице или по важни причини от обществен интерес за Европейския съюз или нейната държава членка.

   

  ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

  Можете да поискате да предоставим вашите лични данни в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, само когато са изпълнени следните две условия:

  • обработката на Вашите лични данни се извършва по автоматизиран начин (т.е. това право не се отнася за обработката на данни на хартиен носител)
  • обработването се извършва въз основа на Вашето съгласие или договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор.

  Трябва да знаете, че когато упражнявате правото на преносимост, това не води до изтриване на вашите данни от нашите системи. Ще можете да продължите да използвате нашите услуги дори след операцията по преносимост на данните. Преносимостта на данните също не засяга първоначалния период на задържане, който се прилага за предадените данни. Можете да упражнявате останалите си права, които са посочени в законодателството и които сме посочили тук, докато продължаваме да обработваме данните.  ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ

  Ако смятате, че нарушаваме приложимото законодателство, моля свържете се с нас за разяснение. Разбира се, вие също имате право незабавно да подадете жалба до надзорен орган в Европейския съюз, където живеете, работите или където се е случило предполагаемото нарушение на вашите права. Надзорният орган за защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни с адрес гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, п. код 1592. Можете да потърсите защита на правата си и по съдебен ред.  ЗА ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ:

  Как да потърсите правата си, за да упражните правата си съгласно Регламента, можете да ни пишете чрез формата за контакт на сайта или да ни изпратите вашето запитване по пощата или да ни го занесете на адрес: гр. Банско, ул. Глазне 41.

  Заявленията във връзка с упражняване на Вашите права обикновено се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да се подаде и по електронен път, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

  Под каква форма ще ви отговорим? Във вида, в който сте изпратили запитването си към нас – писмено на хартиен носител или в електронен вид. Когато сте изпратили искане по електронен път, когато е възможно, информацията ще ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

  Колко скоро ще получите отговор? В рамките на един месец от получаване на заявката Ви ще Ви предоставим информация за действията, които сме предприели по нея. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се вземат предвид сложността и броя на заявките. Ако такова удължаване е необходимо, ние ще ви уведомим в рамките на един месец от подаването на вашата заявка, като ще обясним причините за това удължаване.

  Съмнения относно вашата самоличност. Когато имаме основателни опасения относно самоличността на физическото лице, което отправя искане към нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, може да откажем да предприемем действия по отправено до нас искане за упражняване на някое от правата, изложени в това Известие.  ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ДЕЦА

  Защитата на поверителността на децата е от съществено значение. Ние не събираме лични данни на деца под 14 години и стриктно спазваме изискванията на закона. Ако сте под посочената възраст, имате достъп до уеб страници само със съгласието на вашите родители или настойници.

  Призоваваме родителите редовно да наблюдават и контролират интернет активността на своите деца. Ако сте родител и имате притеснения относно събирането или използването на лична информация за вашето дете, моля, свържете се с нас на посочените по-горе адреси.  ЗА ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА

  Ще бъдете уведомени за съществени промени в този документ на нашата уеб страница и, когато е възможно, чрез други подходящи средства, така че винаги да сте информирани за промените в това какви лични данни събираме за вас, как ги използваме и при какви обстоятелства споделете го с други лица. Може да бъдете помолени да прочетете и приемете тези промени, преди да продължите да влизате в нашите уебсайтове. Ако искаме да използваме вашата лична информация за значително различни цели и начини от това, което сме ви казали, ние също ще ви изпратим известие на посочения от вас имейл адрес. Така ще имате избор дали да приемете или не промените в използването на вашата лична информация.